Informacja o opłacie skarbowej

Jak załatwić sprawę
12 stycznia 2017

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w punkcie kasowym Urzędu Miasta Olsztyna lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat:

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 201030 1218 0000 0000 9040 1513 Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Wnioski o zwrot opłaty skarbowej należy kierować do:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn