Pracownicy

Imię i nazwiskoStanowiskoGminy
inż. Tadeusz Kuczyński
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Katarzyna Choma - DygnosSekretariat, Inspektor do spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Elżbieta WiśniewskaStarszy Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru BudowlanegoOlsztynek, Stawiguda
Artur MorawskiInspektor Nadzoru Budowlanego
Świątki, Jonkowo, Purda
Romuald RosaInspektor Nadzoru Budowlanego
Biskupiec, Jeziorany, Kolno
Edward Jacek SiarkiewiczInspektor Nadzoru BudowlanegoBarczewo, Gietrzwałd
Mariusz KowalskiInspektor Nadzoru BudowlanegoDobre Miasto, Dywity
Karol Sztobryn
Specjalista do spraw prawnych
Bogumiła Bieryło
Główna księgowa

WAŻNE

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę. (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego).