Wzory dokumentów

Nazwa pliku Pobierz (.doc)Pobierz (.pdf)
Karta ewidencyjna ds. statystycznych dla potrzeb PINB Olsztyn
Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu
Oświadczenie kierownika-inspektora o podjęciu obowiązków
Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia
Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Zawiadomienie organów wymienionych w art.56
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych
Oświadczenie inwestora budowy o zakończeniu robót budowlanych określonych w art.56
Zawiadomienie o zakończeniu budowy/rozbiórki
Oświadczenie dla osób składających skargi wnioski w inspektoracie